Historik

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne

2023

Projektet Camp Valkyria fortskrider.

Stefan medverkar i podden Militärsnack.

Anna och Stefan blir inbjudna till EU-parlamentet av David Lega 11 – 12 april för att presentera stiftelsen och projektet.

Golftävlingen Jespers Minne arrangerades på Hökensås GK den 4 augusti i samarbete med Sveriges Veteranförbund.

2022

Förankringsprocessen i projektet Camp Valkyria påbörjas.

Genomförde golftävlingen Jespers Minne 5 augusti på Breviken GK i samarbete med Sveriges Veteranförbund.

Deltog under Veterandagen 29 maj på Gärdet, Stockholm.

Anna och Stefan intervjuas i P€4Skaraborg angående stiftelsen och projektet 15 augusti.

Delade ut 16:e stipendiet.

2021

Femtonde stipendiet delas ut.

Golftävlingen Jespers Minne arrangeras på Jespers födelsedag 6 augusti på Skövde GK i samarbete med Sveriges Veteranförbund.

Golftävlingen Veteransvingen arrangeras på PGA National, Malmö. I samarbete med Stiftelsen arrangeras en Order of Merit i de två tävlingarna.

Stefan deltar i golftävlingen och Anna deltar vid en minnesceremoni på Backåkra, Dag Hammarskiölds hem, 60 år efter han avled vid den tragiska flygolyckan.

Anna och Stefan presenterade Stiftelsen i samband med middagen.

Stefan deltar i golftävlingen Veteransvingen…

Inleder projektet Camp Valkyria

2020

Fjortonde stipendiet delas ut.

Planerat seminarium skjuts på framtiden.

Stiftelsen inleder ett samarbete med Sveriges Veteranförbund och instiftar ett nytt vandringspris i golftävlingen Jespers Minne som arrangeras på Hökensås GK i Hjo.

2019

Trettonde stipendiet delas ut.

Stiftelsen jobbar med planering av seminarium på temat ”Kvinnor i Försvarsmakten / Kvinnor i karriären”, som dock skjuts på framtiden pga coronapandemin.

Stiftelsens golftävling genomförs på Skövde GK.

Garnisonsmuséet i Karlsborg bygger om och en ny utställning om SOG och Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne öppnas i maj.

2018

Stiftelsen kan konstatera att det finns ett stort intresse att den lever vidare, då stiftelsen varje år erhåller bidrag och donationer från privatpersoner, organisationer och från olika aktiviteter.

Stiftelsen fortsätter sin verksamhet i syfte att stödja gott kamratskap, bra ledarskap och goda förebilder.

Under 2018 kommer en föreläsningsserie att arrangeras av stiftelsen i Karlsborg under temat Kamratskap, Gemenskap, Glädje och Ledarskap. Detta har gjorts möjligt genom en privat donation.

Läs mer om föreläsningsserien på stiftelsens Facebooksida»

Svensk säkerhetspolitik, Seminarium 2008

2017 – 2014

Stiftelsen har sedan starten 2006 delat ur sitt årliga stipendium. 2017 delades det elfte stipendiet
ut. Stipendiaterna har tacksamt mottagit sina utmärkelser och känt sig mycket hedrade över att just de har fått den fina utmärkelsen. Stiftelsen har varit drivande i frågan om Sverige behöver ett veterancenter och arrangerat både workshops, seminarium och paneldebatter.

Under 2014 arrangerades ett seminarium på Karlberg i samarbete med Veteranförbundet Fredsbaskrarna under temat ”Behövs ett svenskt veterancentrum?”.

Under 2015 arbetade stiftelsen fram en gedigen presentation/ folder om behovet av ett veterancenter, som delades ut bl.a. under Almedalen och Folk och Försvar.

Under 2016 överlämnades huvudansvaret för veterancenterfrågan till Veteranförbundet Fredsbaskrarna. Stiftelsen har därmed intagit en stödjande och rådgivande roll i frågan.
Läs mer»

2013

Det sjunde stipendiet delas ut.
Stiftelsen blir inbjuden att presentera sig för Försvarsmaktsråd Skaraborg.
Stiftelsen återupptar diskussionen om behovet av ett svenskt veterancenter.

Stiftelsen har erhållit en privat donation; 2 gedigna bokverk som handlar om SAS (Special forces England) historia.

Som en gåva från stiftelsen har det ena tilldelats SOG (Särskilda OperationsGruppen) och det andra kommer att tilldelas SFL (Stridsförbandsledningen).

2012

Det sjätte stipendiet delas ut.
Boken ”Svenskar i strid : veteranernas historier 1943-2011” kommer ut.
Läs mer»

2011

Det femte stipendiet delas ut.
Stiftelsen diskuterar vidare om veteranstöd och lämnar sina synpunkter till Försvarsmaktens veteranutredning.
Stiftelsen deltar vid Folk och Försvar.

2010

Det fjärdestipendiet delas ut.
Stiftelsen erhåller gåva från Kustjägarveteranerna.
Läs press release»
Gula bandets webbsida»

Stiftelsen arrangerar workshop med representanter från intresseorganisationer för att diskutera veteranstöd.
Läs mer»

2009

Det tredje stipendiet delas ut.
Boken ”I väntan på talibanerna” kommer ut.
Läs mer»

2008

Det andra stipendiet delas ut.
Den andra minnesdagen. Tema: Svensk säkerhetspolitik, här och där»

2007

Det första stipendiet delas ut.
Den första minnesdagen. Tema: Ledarskap – om att leda sig själv och andra»

Reportage i SN, Alf Johansson inför den första minnesdagen»

Stiftelsen erhåller donation från Kungafonden.

Minnesdagen 2007 – För en bättre värld – att leda sig själv och andra

2006

Stiftelsen bildas.

Jespers Minne – vinnaren Leif Wahlander tilldelas vandringspriset av Anna och Stefan Jonsson och Tor Cavalli-Björkman.
Bild 1 Jespers Minne – Vandringspriset som är instiftat av Stiftelsen i samarbete med Sveriges Veteranförbund.
Jespers Minne – Vandringspriset som är instiftat av Stiftelsen i samarbete med Sveriges Veteranförbund.
Veteransvingen på PGA National då Stefan representerade Stiftelsen.
Jespers Minne – Vandringspriset som är instiftat av Stiftelsen i samarbete med Sveriges Veteranförbund.
Staty Dag Hammarskiöld
Jespers Minne – Vandringspriset som är instiftat av Stiftelsen i samarbete med Sveriges Veteranförbund.
Anna vid minnescermonin på Backåkra
Jespers Minne – Vandringspriset som är instiftat av Stiftelsen i samarbete med Sveriges Veteranförbund.