Om stiftelsen

För en bättre värld 

Årligt stipendium

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium till person eller personer vid Försvarsmaktens specialförbandssystem som verkar i andan för stiftelsens urkund.

Kriterierna lyder: Stipendiet tilldelas person eller personer som i sin tjänstutövning och i fredens syfte visat mod, uthållighet, ansvar, engagemang, framåtanda, kamratskap, lojalitet, ödmjukhet och optimism i Jespers anda.

En viktig ambitionsnivå är att det ska vara fint och hedrande att få detta stipendium.

Seminarium /workshop

Stiftelsen har sedan bildandet arrangerat minnesdagar och workshops med aktuella teman.

2007
arrangerades den första minnesdagen under temat Ledarskap – om att leda sig själv och andra.

2008
arrangerades den andra, under temat Svensk säkerhetspolitik, här och där.

2010
genomförde stiftelsen en workshop om Veteran- och anhörigstöd.
Läs mer under Historik

Bättre veteranstöd

Stiftelsen bevakar den svenska försvarsdebatten. För närvarande ligger fokus på veteranstöd och verkar för skapandet av ett veterancenter i Sverige. Bättre koordination och samordning av resurser för alla statliga aktörer i internationell tjänst förordas, speciellt med tanke på att landstingens förmåga till vård och remissmottagare är begränsad.

Stiftelsens styrelse

Stefan Jonsson (ordf)
Anna Jonsson
Marcus Spjut
Jenny Ernholdt
Rickard Wilhelmsson
Patrik Packalén