Om stiftelsen

För en bättre värld 

Årligt stipendium

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium till person eller personer vid Försvarsmaktens specialförbandssystem som verkar i andan för stiftelsens urkund.

Kriterierna lyder: Stipendiet tilldelas person eller personer som i sin tjänstutövning och i fredens syfte visat mod, uthållighet, ansvar, engagemang, framåtanda, kamratskap, lojalitet, ödmjukhet och optimism i Jespers anda.

En viktig ambitionsnivå är att det ska vara fint och hedrande att få detta stipendium.

Seminarium /workshop

Stiftelsen har sedan bildandet arrangerat minnesdagar och workshops med aktuella teman.

2007
arrangerades den första minnesdagen under temat Ledarskap – om att leda sig själv och andra.

2008
arrangerades den andra, under temat Svensk säkerhetspolitik, här och där.

2010
genomförde stiftelsen en workshop om Veteran- och anhörigstöd.
Läs mer under Historik

Bättre veteranstöd

Stiftelsen bevakar den svenska försvarsdebatten. För närvarande ligger fokus på veteranstöd och verkar för skapandet av ett veterancenter i Sverige. Bättre koordination och samordning av resurser för alla statliga aktörer i internationell tjänst förordas, speciellt med tanke på att landstingens förmåga till vård och remissmottagare är begränsad.

Stiftelsens styrelse 2021 – 2022

Alf Ingesson Thoor (ordf)
Anna Jonsson
Leif Lindblom
Stefan Jonsson
Patrik Packalén
Rickard Wilhelmsson