Projektet Camp Valkyria
2021 – 2025

Stiftelsen är sedan hösten 2021 involverade i ett nytt projekt med namnet – Camp Valkyria – ett veteran- och anhörigcenter.

Drygt 100 000 svenskar har via Försvarsmakten, Polisen, Folke Bernadotte Akademin, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården , Kustbevakningen och olika frivilligorganisationer varit ute på olika utlandsuppdrag för Sverige.

Alla dessa veteraner har inte någon central, neutral och avskild plats att träffas, umgås och bearbeta sina upplevelser på. En plats med människan i fokus, en plats för möten och rekreation som vi skapar och bygger tillsammans med andra. Projektet är ett initiativ av Stefan Jonsson med support av Anna Jonsson, som är mamma till Jesper Lindblom och Carl Douglas.

Kort om Camp Valkyria:

  • En plats för veteraner, anhöriga och andra
  • En plats för möten, samvaro, rekreation och återhämtning
  • En plats för större och mindre möten, konferenser och träffar, föreläsningar, middagar, underhållning och sammankomster
  • Ett av målen med en vistelse på Veterancentret är att man ska må lite bättre än innan besöket

Projektet är finansierat och pågår under perioden 2021 – 2024 i ett första steg.

Mer information om projektet:
Kontakta projektledare Stefan Jonsson via mail stefan@campvalkyria.se