Projekt Veterancenter
2021 – 2024

Stiftelsen är sedan hösten 2021 involverade i ett nytt projekt med namnet – Veteraner i Sverige och skapandet av Veterancenter.

– Projektet syftar till att lyfta veteranfrågan och inte minst att bygga ett Veterancenter i Sverige, säger Stefan Jonsson som är projektledare med stöd av Anna Jonsson.

– Vi ska via projektet utveckla och förstärka omhändertagandet av utlandsveteraner. Målet är att nå alla veteraner som behöver stöd i form av samtal och omtanke samt inte minst rehabilitering och träning av både psykiska och fysiska behov.

Veterancentret som ska byggas blir en mötesplats där veteraner och deras anhöriga kan vistas, träffas och få den support och rehab som erbjuds. Ett av målen med en vistelse på Veterancentret är att den psykiska hälsan ska bli bättre än innan besöket.
Under 2022 kommer mer detaljer att presenteras.

Projektet är finansierat och pågår under perioden 2021 – 2024 i ett första steg.

Mer information om projektet:

Kontakta projektledare Stefan Jonsson via mail stefan@jespersminne.se